Wyniki

Wyniki projektu ENACT będą obserwowane zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. Realizacja projektu przyczyni się do:

1) Poprawy zarządzania budynkami w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej

2) Wzrostu  innowacyjności technologii i technik związanych z efektywnością energetyczną

3) Poprawy poziomu szkoleń związanych z kwestiami efektywności energetycznej (ich ilości i jakości) - nowe, odpowiednio zdefiniowane kursy w celu wyszkolenia audytorów energetycznych zgodnie ze standardami krajowymi/regionalnymi

Wpływ projektu ENACT mieści się w ramach strategii Europa 2020, a w szczególności osiągnięciach celu "Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii".

 • O1 - Kompetencje i profile zawodowe audytorów energetycznych

  Produkty koncowe

  Kompetencje i profile zawodowe audytorów energetycznych

  Krajowy raport - wersja polska

  National Raport - english version

  Badanie porównawcze istniejących startegii i polityk (krajowych i europejskich) oraz programów nauczania, ram programowych, programów szkoleniowych w sektorze efektywności energetycznej.  Matryca wiedzy / umiejętności / kompetencji różnych istniejących profili zawodowych.

 • O2 - Program i zasoby edukacyjne projektu ENACT

  Produkty koncowe

  Program i zasoby edukacyjne do szkolenia ENACT

  Schemat kwalifikacji Audytora Energetycznego ENACT

  Struktura i opis modulów szkoleniowych

  Program oraz zasoby edukacyjne dla audytorów energetycznych:

  - efekty kształcenia i programy,

  - ECVET (System punktów edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego),

  - zasoby edukacyjne i materiały,

  - krajowa i europejska weryfikacja profili ENACT.

 • O3 - Zintegrowany system ENACT

  Produkty koncowe

  Zintegrowany system ENACT

  Validation report

  ENACT system

  System nauczania oparty na technologii, wspierający zarówno indywidualny jak i grupowy proces nauczania w celu umożliwienia:

  - dostępu do programu i działań szkoleniowych ENACT,

  - dostępu i dzielenia zasobów edukacyjnych ENACT,

  - dostępu i dzielenia pomocniczych zasobów szkoleniowych i otwartych zasobów edukacyjnych,

  - dostęp do wspólnych obszarów, w celu dzielenia się między uczestnikami i instruktorami zasobami.

 • O4 - Rekomendacje ENACT

  Produkty koncowe

  Rekomendacje ENACT

  ENACT reccommendations

  Publikacja doświadczeń i rezultatów wynikających z projektu ENACT w celu zapewnienia na szczeblu krajowym i europejskim rekomendacji i wytycznych, pozwalających sprostać wyzwaniom i możliwościom spowodowanym przez zmiany środowiskowe poprzez wdrożenie wielo-podmiotowego modelu zarządzania (przedsiębiorstwa, instytucje, VET) i wspólnych ram kwalifikacji (i weryfikacji), w celu wspierania elastyczności, zdolności do zatrudnienia i mobilności.