• Home
  • Partner
  • INCOMA - International Consulting and Mobility Agency SL

INCOMA - International Consulting and Mobility Agency SL

Logo INCOMA

Kierownik projektu:

Juan Guerrero

Website

http://www.incoma.net

Adres

C/ Madrid, 2. Edificio San Buenaventura (bajo) 41001 Seville

INCOMA jest agencja szkoleniową z dużym doświadczeniem w rozwoju i koordynacji projektów europejskich w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" oraz innych programów mobilności i badawczych. INCOMA stanowi również pomoc techniczną w licznych projektach w dziedzinie edukacji i szkoleń.

Aktywność INCOMA poświęcona jest transferowi wiedzy i projektów, zwłaszcza tych adresowanych do grup zagrożonych wykluczeniem lub ze specjalnymi trudnościami w wejściu na rynek pracy, takich jak osoby młode, kobiety i imigranci. Główne obszary działalności INCOMA są przedstawione poniżej:

· Mobilność

· Szkolenia zawodowe

· Zatrudnienie: Zwiększenie ilości profesjonalnych pracowników w Europie; Wyrównanie szans i integracja pracy

· Przedsiębiorczość

· Języki: YES jest spółką zależną od INCOMA i regionalną szkołą akredytowaną do prowadzenia kursów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz językowych

Grupa INCOMA składa się z wielokulturowego i zaangażowanego zespołu prawie dwudziestu ludzi.

Podczas ostatnich dziesięciu lat, INCOMA była zaangażowana w wielu projektach europejskich, finansowanych przez LdV, LLP, ESG, ENPI CBC MED, INTERREG IV, POCTEFEX lub ERASMUS MUNDUS.

INCOMA brała udział w ponad 200 projektach mobilności finansowanych przez LLP działając jako zarówno promotor, koordynator, jak i organizacja wysyłająca lub goszcząca.