• Home
  • Partner
  • APADGE - Andalusian Professional Association of Energy Managers

APADGE - Andalusian Professional Association of Energy Managers

Logo APADGE

Kierownik projektu:

Luis María García Sánchez

Website

http://www.apadge.com

Adres

Avenida San Francisco Javier nº9, 1ª-30, 41018 Sevilla

APADGE jest stowarzyszeniem zawodowym non-profit, szkolącym, doradzającym i łączącym managerów w energetyce, będących specjalistami w rozwoju rozwiązań opartych na efektywności energetycznej.

Tworzy profesjonalne ramy, pozwalające na znalezienie ekspertów w rozwiązaniach opartych na efektywności energetycznej oraz gromadzi interdyscyplinarnych specjalistów zaangażowanych w dziedzinie energii, efektywności energetycznej i ochrony środowiska.

APADGE promuje wzrost świadomości związanej z energią i rozpowszechnianie technologii energetycznych.

Wspiera specjalistów związanych z optymalizacją energii  i reprezentuje ten sektor w celu pomocy w rozwoju gospodarczym grupy zawodowej.

APADGE zapewnia swoim współpracownikom aktualne informacje i jest instytucjonalnym przewodnikiem w sektorze.

Promuje szkolenia i organizuje konferencje / sesje w celu zapewnienia rozwiązań związanych z oszczędzaniem energii w różnych sektorach, m.in. rolnictwie, sporcie, przemyśle, w małych i średnich firmach.

APADGE organizuje także konferencje związane z nowymi technologiami, procesami i rozwiązaniami oraz coroczne spotkania dotyczące rynku energii.

Jego ostatnią aktywnością międzynarodową jest udział w europejskim projekcie o nazwie ENACT.