ADENE - Agência para a Energia

Logo ADENE

Kierownik projektu:

Jorge Manuel Salvado Barata Marques

Website

http://www.adene.pt

Adres

Avenida 5 de Outubro, n.º 208, Edifício Santa Maria, 2º piso, 1050-065 Lisboa - Portugal

ADENE – Agência para a Energia, jest Portugalską Krajową Agencją Energetyczną, założoną w 2000 roku przez portugalskie Ministerstwo Środowiska - Planowanie Przestrzenne i Energetyka jako organizacja non-profit, z administracyjną i finansową autonomią i misją „na rzecz wspierania działalności w interesie publicznym w zakresie energetyki oraz na wspólnej płaszczyźnie z polityką innych sektorów". ADENE jest odpowiedzialna za określanie i działania operacyjne w zakresie strategii polityki energetycznej, współpracę ze wszystkimi sektorami gospodarki, korzystanie ze wsparcia instytucji publicznych, podmiotów prywatnych i wyspecjalizowanych uczestników rynku.

Przede wszystkim, ADENE jest organem zarządzającym Krajowego Systemu Certyfikacji Energii i Jakości Powietrza w Budynku (SCE) i Krajowego Planu Działań na Rzecz Efektywności Energetycznej.

ADENE jest rozpoznawalna dzięki swojemu udziałowi w kilku projektach krajowych i europejskich w dziedzinie energii, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zapewniając cenne doświadczenie w powyższych obszarach działania, określaniu i prowadzeniu polityki energetycznej. ADENE prowadzi także czynności w obszarze komunikacji, poprzez organizowanie specjalnych wydarzeń i specjalistycznych szkoleń, skierowanych do różnych grup społecznych, jako jednostka akredytowana w zakresie edukacji i szkoleń.

ADENE jest członkiem Europejskiej Sieci Energetycznej (EnR), sieci krajowych agencji energetycznych w Europie, aktywnie uczestniczy w Międzynarodowej Agencji Energetycznej i jest liderem „Wspólnych działań sprawie dyrektywy dotyczącej jakości energetycznej budynków"