• Home
  • Partner
  • RENAEL - Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali

RENAEL - Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali

Logo RENAEL

Kierownik projektu:

Claudia Magri

Website

http://www.renael.net/ - http://www.agenateramo.eu

Adres

Piazza Garibaldi, 56 - Teramo

RENAEL - Network of local energy agencies, Italy                                                                                                                                                

RENEAL jest krajową siecią lokalnych agencji energetycznych, założoną w 1999 roku przez grupę włoskich lokalnych agencji energetycznych. 

Głównym celem sieci jest promowanie kontaktów oraz współpraca z innymi krajowymi instytucjami aby wspólnie zachęcać do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między członkami. Jej rolą jest również wzmocnienie znaczenia roli agencji i władz lokalnych, zachęcając do współpracy wszystkie podmioty, zarówno publiczne i niepubliczne, które działają w obszarze zarządzania energią na szczeblu lokalnym i krajowym.

Główne działania realizowane przez RENEAL skupiają się na wsparciu władz lokalnych w: przygotowaniu i monitoringu Planów działań na rzecz zrównoważonego rozwoju; audytów energetycznych i certyfikacji budynków; kontroli systemów ogrzewania/klimatyzacji; pozyskaniu finansowania; stworzeniu systemu pomocy i wsparcia energetycznego, planowanie i realizacja odnawialnych źródeł energii; organizacja szkoleń dla techników w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i racjonalnego wykorzystania energii.

RENEAL jest zaangażowany w wiele europejskich projektów (odpowiadające tematycznie projektowi ENACT): Build up skills Italy; BRICKS (Building Refurbishment with Increased Competences, Knowledge and Skills); I-TOWN (Italian Workforce Training Qualification in Building); Concerted Action for the EPBD (European Performance of Building Directive).

RENEAL jest zaangażowany w realizacje projektu ENACT poprzez lokalną Agencję Energii i Środowiska dla prowincji Teramo (AGENA). Została ona założona w 2003 roku w ramach europejskiego projektu SAVE 2.

Osoba nadzorującą realizacje projektu ENACT z ramienia RENEAL jest pan Michael Macaluso info@renael.net