AISFOR s.r.l.

Logo Aisfor trasparente

Kierownik projektu:

Marina Varvesi

Website

http://www.aisfor.it

Adres

Piazza Pio XI, 13 - 00165 Roma

AISFOR to prywatna włoska firma, założona w styczniu 2005 roku w celu wsparcia klientów (zarówno przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych) w wdrażaniu ich zasobów ludzkich i technologicznych oraz zachowania konkurencyjności poprzez wprowadzanie strategii wzrostu opartej na profesjonalnym szkoleniu swoich pracowników i rozwoju ambitnych projektów (krajowych i międzynarodowych).

Organizacja firmy opiera się na dwóch uzupełniających się obszarach, a jej wysoce wykwalifikowany personel jest w stanie zaoferować szeroką gamę usług.

Obszar "Innowacje i Rozwój" działa we wszystkich fazach cyklu życia projektu - od zbierania informacji, do przygotowania i złożenia wniosku oraz rozwoju i zarządzania projektem finansowanym.

Przez lata AISFOR pracował nad kilkoma projektami finansowanymi przez UE, zarówno bezpośrednio jako partner i / lub podwykonawcy jak i  zapewniając wsparcie i pomoc dla swoich klientów we wszystkich fazach projektu. Wśród zrealizowanych projektów: Enforce, ECCC, WinForRes, a ostatnio USmartConsumer i E-GreenJobs Smart-Up.

W obszarze "Szkolenie", AISFOR przedstawił wiele działań szkoleniowych (kursy, coaching, mentoring, etc.), kursy finansowane przez regionalne programy finansowania, kursy wewnętrzne w zależności od specyficznych potrzeb edukacyjnych / szkoleniowych i kursów na rynku w oparciu o wspólne potrzeby szkoleniowe. Jest akredytowaną jednostką szkolenia w regionie Lacjum (tj. Lazio Region oficjalnie uznaje kompetencje AISFORu do prowadzenia szkolenia zawodowego gospodarowania środkami publicznymi).

AISFOR zbudował sieć współpracy dla interesantów na poziomie krajowym i międzynarodowym w różnych dziedzinach.