• Home
  • News
  • Spotkania dla uczestników rynku związnych ze szkoleniem audytorów energetycznych
Spotkania dla uczestników rynku związnych ze szkoleniem audytorów energetycznych

Spotkania dla uczestników rynku związnych ze szkoleniem audytorów energetycznych

W ramach projektu organizowane są spotkania dla uczestników rynku związanych ze szkoleniem audytorów energetycznych w budownictwie. Mają one na celu przedstawienie rezultatów projektu oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami, których działalność związana jest ze szkoleniem audytorów. Spotkania te odbędą się w krajach uczestniczących w projekcie.

Ważnym elementem spotkań jest dyskusja nt. przyszłości i zadań zawodu audytora energetycznego wyznaczanych przez unijne i krajowe akty prawne oraz potrzeby rynku. Szczególną uwagę zwraca się na zakres szkolenia i kształtowanie kwalifikacji audytorów energetycznych.

Do tej pory odbyły się dwa spotkania - w Hiszpanii i w Polsce:

  • 8 października 2015 r. w Sewilli,
  • 4 listopada 2015 r. w Warszawie.

Planowane jest jeszcze 6 spotkań w różnych krajach Europy, w tym jedno w Polsce (w kwietniu 2016 r.)