Projekt

ENACT (Kompetencje audytorów energetycznych, szkolenia i profile zawodowe) jest europejskim projektem finansowanym w ramach programu ERASMUS+, mającym na celu przyczynienie się do zdefiniowania i wdrożenia wspólnych europejskich ram kwalifikacji i kompetencji audytorów energetycznych.

Zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą efektywności energetycznej budynków,  zamiarem projektu ENACT jest zharmonizowanie i standaryzacja kompetencji i potrzeb w zakresie szkolenia zawodowego "audytora energetycznego ENACT", opierając się na rzeczywistych kompetencjach i programach szkoleniowych krajowych agencji zajmujących się efektywnością energetyczną.

Projekt ENACT, rozpoczęty 1. września 2014 roku, przewiduje działalność przez okres dwóch lat w czterech krajach europejskich: Włoszech, Portugalii, Polsce i Hiszpanii.

Opis

Projekt ENACT został utworzony w celu uspójnienia i standaryzacji europejskich i krajowych ram związanych ze szkoleniem i działaniem profesjonalistów …Czytaj wszystko

Wyniki

Wyniki projektu ENACT będą obserwowane zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. Realizacja projektu przyczyni się do: 1) Poprawy zarządzania …Czytaj wszystko